Już w roku 2010 wśród założycieli naszej sieci spotęgowało się przekonanie, że w celu stworzenia nośnej struktury powiązanych przedsiębiorców w binarodowym regionie Pomorza Przedniego (Niemcy) i Pomorza Zachodniego (Polska) należy poza płaszczyzną państwową i komunalną zorganizować konieczny krok, żeby trwale wzmocnić własną konkurencyjność partnerów projektu sieci dzięki wspólnym koncepcjom między przedsiębiorstwami i dzięki połączeniu w sieć.

Sieć chciałaby przy tym rozwijać i tworzyć przede wszystkim turystykę wiejską i wodną w polsko-niemieckim rejonie przygranicznym dzięki założonej długoterminowej, ścisłej i nastawionej na wyniki współpracy na płaszczyźnie zaangażowanych przedsiębiorstw.

 

[wpv-view name=“VIew_Projekte_Startseite“]